Protokoll Föräldraforum 20170911

Justerat protokoll från Föräldraforums möte den 11 september 2017 finns att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2017/09/Protokoll-FF-möte-20170911.pdf