Läsårets kvällsvandring

Nu finns årets schema för kvällsvandringen att läsa här:

Kvällsvandrarschemat HT2017-VT2018