Dag: 11 augusti, 2013

Brister i grundskolan enligt skolinspektionen

71 procent av skolorna fick påpekanden om brister i arbetet med särskilt stöd. Kritiken gällde ofta att elever inte alltid ges stöd i den omfattning de har rätt till. Kritiken handlade också om att skolorna inte skyndsamt utreder elevers behov

Taggar:
Top