Dag: 27 mars, 2013

Uppföljning av elevernas undervisningstid saknas enligt Skolverket

Två av tre kommuner och fristående skolor saknar rutiner för att följa upp att eleverna får den undervisningstid som de är garanterade enligt skollagen. Det kan få konsekvenser för eleverna, inte minst när de byter skola, visar en ny rapport

Taggar:
Top