Månad: december 2012

Beslut i dag: Skolpoliserna försvinner

Skolpoliserna, som funnits sedan 1950-talet, försvinner i Stockholm. Efter årsskiftet upphör utbildningen av nya skolpoliser. Det beslutar polisen i dag.

Taggar:

Anteckningar från möten i november

På föräldraforum-mötet i november var 9 föräldrar närvarande och endast 5 klasser representerade (av 42 grupper/klasser som finns i skolan). Sturebyskolans Föräldraforum är en demokratiskt framarbetad kommunikationskanal mellan föräldrar och skola; vår möjlighet till insyn och inflytande. Vi föräldrar tillsammans

Taggar:
Top