Dag: 10 april, 2011

Allt större barngrupper och glesare med personal i fritidshem

Skolverket pressmeddelande 31 mars 2011 Idag går det i snitt över 38 barn i en grupp i fritidshemmen. Det är en ökning med två barn sedan föregående år. Samtidigt blir det glesare med personal. Idag ansvarar varje anställd för i

Top